Tissage.

Tissage.

Almonte (ON) - 12 avril 2014

Almonte (ON) - 12 avril 2014

Escalier.

Escalier.

Micro.

Micro.

Fumée.

Fumée.

xx

xx

Leica, encore.

Leica, encore.